Blog - IPSC takmičenja na strelištu Alpha Beograd

IPSC takmičenja na strelištu Alpha Beograd

Streliste IPSC takmičenja na strelištu Alpha Beograd
IPSC takmičenja na strelištu Alpha Beograd

U organizaciji KPS Strelište Alpha Beograd.