Blog - Strelište Alpha Beograd je od sad i na sajtu Tripadvisor...

Strelište Alpha Beograd je od sad i na sajtu Tripadvisor...

Streliste Strelište Alpha Beograd je od sad i na sajtu Tripadvisor...
www.tripadvisor.com

 

 

Možete rezervisati korišćenje strelišta i na sajtu tripadvisor.com. Pogledajte slike i komentare.