Blog - Vukovi LVL1 takmičenje

Vukovi LVL1 takmičenje

Streliste Vukovi LVL1 takmičenje
Vukovi LVL 1 takmičenje

U Nedelju 01. decembra na našem strelištu održaće se IPSC takmičenje u organizaciji SK Vukovi.

Prijavite se na web sajtu Vukova www.sk-vukovi.com.

Registracija prijavljenih takmičara je od 08h, prvi metak u 09h.

Očekujemo Vas.

https://web.facebook.com/events/1240800206126975/

 

-Broj stejdževa: 6
-Minimalni broj metaka: 116
-Kotizacija:
1500din za jednu disciplinu(Handgun ili PCC),
2500 za obe discipline(Handgun i PCC).
-PCC se puca posebno, po završetku HANDGUN dela takmičenja.
-Suđenje: po važećem IPSC pravilniku.
-Divizije: Open, Standard, Produkcija, Production Optics, Revolver, PCC (za bodovanje je potrebno najmanje 5 takmičara po diviziji, za ekipno najmanje 3 ekipe)
-prijave od 8h, prvi metak u 9h
-pravo nastupa imaju jedino članovi IPSC klubova.